Regulamin Sklepu

          Regulamin sklepu internetowego yuki.pl


UWAGA !!! Osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej NIE SPRZEDAJEMY !!! Strona www.yuki.pl z designem sklepu jest przeznaczona tylko dla profesionalnych firm z branży kosmetyczno, podologiczno medycznej

§1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez YUKI POLAND MARTA KRUCZYŃSKA STYRKOSZ, zwanym dalej YUKI POLAND na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, polegającej na sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego nazywanego dalej E-SHOP 
Właścicielem internetowego sklepu on – line prowadzonego pod adresem url http://www.yuki.pl jest firma Yuki Poland z siedzibą Nowe grochale 8d, 05-155 Leoncin, NIP 951-177-01-98.

§2

Oferta skierowana jest wyłacznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z profilaktyką i ochroną zdrowia oraz podologia medyczna.

Artykuły medyczne wyłącznie dla firm branżowych !

§3

Artykuły dostępne w E-SHOP mogą być zamawiane tylko przez przedsiębiorców, wyłącznie po zarejestrowaniu użytkownika, przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Login i hasło nadaje sam użytkownik. Zamówienia bez ważnego numeru NIP nie będa realizowane 

§4

E-Shop prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu. Dokonując zakupów produktów w E-Shop – klient zawiera umowę sprzedaży z YUKI POLAND

§5

Używając portalu Użytkownik składa jedynie zamówienie, natomiast płatność następuje przy odbiorze przesyłki, lub przedpłaty na konto bankowe lub za pomocą kart płatniczych

§5a

 

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 

a) pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

 

b) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze PLN  numer konta        37 1140 2004 0000 3102 6219 8602 Mbank

USD numer konta        84 2490 0005 0000 4600 1205 1067 Alior Bank
EUR numer konta        67 2490 0005 0000 4600 4733 8324 Alior Bank
                                         BIC Alior Bank is: ALBPPLPW


c) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,

 

d) ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§6

Realizacja zamówienia jest warunkowana dostępnością produktu w Sklepie E-SHOP . Kupujący o braku dostępności produktu będzie zawiadamiany drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem YUKI POLAND E-Shop, sprzedawca poinformuje o braku danego produktu, bądź produktów, zaproponuje zamiennik,  lub anuluje zamówienie.

§7

Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie YUKI E-Shop – są wyrażone w złotych polskich lub z godnie z taryfa innego kraju. Podawane są ceny brutto zawierające podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 
Koszty pakowania i transportu doliczane są każdorazowo do faktury.
YUKI POLAND
zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie E-Shop, wprowadzania nowych produktów do oferty E-SHOP, wycofywania produktów schodzących z oferty handlowej producentów przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu E-SHOP bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 

§8

Zwroty towaru medycznych mogą nastąpić tylko wtedy kiedy produkt nie zostanie odpakowany !

 

§9

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela i potwierdzonego przez niego. 

 

Reklamacje

 

 

Niniejszy towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Zgodnie z zawartą umową
Sprzedawca i Nabywca oświadczają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona na podstawie
art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. Przyjęcie towaru jest jednocznaczne z akceptacją umowy.

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT, oraz oryginalne opakowanie, zabezpieczające produkt w transporcie).

 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne, należy go niezwłocznie odesłać lub zwrócić na adres biura handlowego YUKI POLAND , Gen . Berlinga 8a 05-092 Łomianki , bezwarunkowo dołączając opis stwierdzonych wad oraz fakturę oraz fabryczne poakowanie !.

§10

Wypełnienie formularza rejestracji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i/lub przetwarzaniem podanych danych osobowych przez YUKI POLAND oraz na otrzymywanie informacji handlowych od YUKI POLAND. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. 
Klient E-SHop ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: 
przemek@yuki.pl

§11

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy Sprzedawcy 
YUKI POLAND, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminie E-SHOP. Zmiany będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie Internetowej
 www.yuki.pl

 

 

 

§11a

Własność intelektualna

 

                                                      Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12 Polityka Ochrona Prywatności

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez YUKI POLAND na stronie internetowej www.yuki.pl wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi korzystanie z zamówień E-SHop . Formularz obejmuje między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe).
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez YUKI POLAND dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu yuki.pl
 w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników YUKI POLAND zajmująca się administracją bazy.

§13

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny YUKI POLAND zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

§14

YUKI POLAND nie przekazuje, nie użycza nie sprzedaje i zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§15

Podobnie jak większość wydawców internetowych, YUKI POLAND zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), YUKI POLAND może zostać zobowiązany do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§16

Realizując podstawową ideę E-SHOP YUKI POLAND umieszcza na stronach www.yuki.pl  linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez YUKI POLAND w ramach E-SHOP YUK.pl

§17

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z E-SHOP YUKI.pl wysyłanie uwag możliwe jest na email biuro@yuki.pl