Polityka prywatności

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Drogi Kliencie, informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku ulegnie zmianie nasz Regulamin oraz zostanie wprowadzona nowa Polityka Prywatności. Zmiany te związane są z dostosowaniem naszego serwisu do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z założeniem Konta Klienta oraz realizacją zamówienia złożonego w serwisie yuki.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

 
Administratorem twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Sprzedawca YUKI POLAND MARTA KRUCZYŃSKA STYRKOSZ  z siedzibą w Nowe Grochale 8d, 05-155  Leoncin zwany dalej operator platformy internetowe yuki.pl NIP 9511770198
 
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych ?
 
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres
pocztowy IOD YUKI POLAND NOWE GROCHALE 8D, 05-155 LEONCIN
 
Skąd mamy twoje dane ?
 
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w naszym serwisie , zakładaniu konta, a także później w związku z zakupami.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ?
 

 

- Realizacja złożonego w serwisie internetowym zamówienia, tym samym zawarcia umowy sprzedaży, jest podstawowym celem przetwarzania danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia – dostarczenia towaru oraz dokonania rozliczenia. Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RODO, Art 6. Zgodność przetwarzania z prawem - punkt 1b.

- W przypadku rejestracji w serwisie yuki.pl twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu założenia i administracją twoim kontem oraz zapewnienia obsługi konta. W ramach obsługi konta serwis umożliwia  składania zamówień, zarządzania twoimi danymi osobowymi i adresowymi, przeglądanie historii zamówień. Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RODO, Art. 6. Zgodność przetwarzania z prawem - punkt 1b.

- Jako przedsiębiorcy jesteśmy zobligowani do prowadzenia księgowości oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe  wystawiamy np. faktury za sprzedany przez nas towar, co wiąże się z  koniecznością przetwarzania twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

- Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

- Kontaktujemy się z tobą pod podanym przez ciebie numerem telefonu lub adresem e-mail, aby potwierdzić dostępność towaru lub poinformować cię i wszelkich zmianach czy opóźnieniach w realizacji zamówienia.

 

Jaki twoje dane przetwarzamy ?

: imię

: nazwisko

: nazwa firmy

: nip

: e-mail 

: adres rozliczeniowy

: adres dostawy

: telefon

: adres IP 

: logi dosępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.yuki.pl . Adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych danych wiemy z jakiego regionu mamy daną oglądalność serwisu, co pozwoli nam np. wystawić nasze produkty na targach branżowych w twoim regionie. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 
Czy moje dane są przetwarzana w jakiś inny sposób?
 
Nie
 
Komu przekazywane są moje dane osobowe ?

 

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną. Listę naszych zaufanych partnerów znajdziesz poniżej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane UPS POLSKA , firmie kurierskiej w celu realizacji wysyłki

SOTE - opiekun techniczny i twórca sklepu
 
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?
 
Twoje dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do wykonania umowy (w szczególności realizacji twojego zamówienia, obsługi konta oraz po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
W przypadku rejestracji w naszym sklepie www.yuki.pl –  Konto Klienta dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji zamówienia oraz po zamówieniu jako historia zakupów, do momentu zgłoszenia przez ciebie żądania usunięcia konta, lub usunięcia kota przez ciebie za pośrednictwem przycisku usuń konto w twoim panelu.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Po upływie wyżej wymienionych okresów twoje dane są usuwane za wyjątkiem danych osobowych klientów, którzy utworzyli konto
 
Czy przekazujemy twoje dane do państw z poza Europejskiego obszaru Gospodarczego?
 
Nie 
 
Czy Podanie danych jest obowiązkowe ?
 
Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi
 
Dokonując zakupu w serwisie yuki.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych w celu realizacji zamówienia, dostarczenia towaru, oraz rozliczenia. W przypadku niepodania danych osobowych  nie możemy zrealizować twojego zamówienia (dostawa towaru, obowiązki księgowe faktura vat)
Dokonując rejestracji wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie potrzebnym do założenia konta w naszym sklepie. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będziemy mogli założyć konta i udostępnić ci jego funkcjonalności (np. zarządzanie adresami, przeglądanie historii zamówień
 
Jakie masz prawa ?
 
Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z naszym inspektorem pod adresem
pocztowy IOD YUKI POLAND NOWE GROCHALE 8D, 05-155 LEONCIN
 
ponadto swoje dane osobowe możesz modyfikować bezpośrednio ze swojego konta, masz pełny wgląd w swoje dane, możesz je poprawiać, modyfikować, oraz usunąć konto w całości.

 

Możesz też zgłosić skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)

                                                                         

                                                                         Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu yuki.pl. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe yuki.pl

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

Yuki Poland korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • płatności internetowe,
 • integracja z portalem społecznościowym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności zawartą w powyższym dokumencie